Källsorteringskärl

Vill du ordna en fungerande källsortering på arbetsplatsen? Här hittar du tips på hur du märker och sätter ihop sopsorteringskärlen till en praktisk källsorteringsset som underlättar sorteringen.

Återvinningskärl med ett nytt system för avfallsmärkning

Eftersom alla verksamhetsutövare är skyldiga att så långt det är möjligt sortera ut avfall som går att återvinna, är smidiga källsorteringskärl och tydlig märkning av avfallet en viktig del av insamlingen och hanteringen.

Sättet man konfigurerar avfallslösningen har stor betydelse. Att välja rätt storlek på källsorteringskärlen kan sänka kostnaden för städtjänster. Att lägga till en vagn minskar skräpet, eftersom sopsorteringskärlen alltid finns där de behövs för stunden. Rätt färg på avfallskärlet, i enlighet med färgkoder som är relevanta för branschen eller märkningen av avfallet uppmuntrar till korrekt avfallshantering. Konfigurera den smartaste källsorteringsstationen för din arbetsplats.

Källsortera i DURABIN

DURABIN-serien består av avfallsbehållare och hygieniska källsorteringsset som passar de flesta företag, en serie med nästintill oändliga valmöjligheter.

Med vårt breda sortiment av högkvalitativa, platsbesparande källsorteringskärl är det lätt att sätta ihop en smidig källsorteringslösning

Källsorteringsset bestående av källsorteringskärl DURABIN Kvadrat 40L, Flip lock, duovagn och DURAFRAME A4 inforam med inlagor från det nya avfallssystemet för tydlig märkning.
Källsorteringsstation bestående av tre soptunnor 60L med två fällbara lock och ett vanligt lock. Två vagnar, varav en för två plasttunnor. Märkta med inlagor från det nya avfallssystemet i A5 inforamar.
Fyrkantiga DURABIN avfallsbehållare 90 L med bärhandtag och vagnar för enkel transport. Perfekta för avfall, sortering och återvinning. Märkta med inlagor i A4 inforamar.
Källsorteringskärl för materialåtervinning i en produktionslokal.

Märk upp källsorteringkärlen med symboler från det nya avfallssystemmet

Sverige har fått ett nytt nationellt märkningssystem för fastighetsnära insamling och återvinningsstationer, ett system som är en del av det gemensamma nordiska skyltsystemet för märkning av avfall. Systemet ska underlätta källsortering både för individer och organisationer.

För en enkel hantering och smidig återvinning är tydlig märkning av källsorteringskärlen ett måste. Det går enkelt och snabbt att märka upp soptunnorna med hjälp av Duraframe och vanliga A5 eller A4 utskrifter av symboler från det nya avfallssystemet. Det går också snabbt att byta ut utskriften om kärlet ska användas till insamling av annat avfall.

Gemensamt nordiskt avfallssystem > symboler för gratis nedladdning

Det svenska skyltsystemet för märkning av avfall består av 97 piktogram uppdelade i två kategorier: hushållsnära symboler och symboler för återvinningscentraler. Som extra service för våra DURABIN-kunder, tillhandahåller vi alla symboler gratis i form av utskriftbara jpg-filer anpassade till våra inforamar.
Under länken nedan hittar du symboler från det svenska och norska avfallssystemet.

Så här enkelt märker du källsorteringskärlen med inlagan i Duraframe® inforamen:

Ta bort skyddspappret
Sätt upp i önskat läge
Lyft magnetramens framsida och placera piktogrammet
Enkelt! Duraframe inforam kan fästas på släta och jämna ytor