Garantiutfästelse för skärmhållarsystem

Allmänt

Våra skärmhållare tillverkas, testas och förpackas med noggrannhet. Om en skärmhållare ändå uppvisar något fel, beviljar DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co KG (”DURABLE”) en särskild garanti.
Ni har också obegränsade juridiska garantirättigheter.


I. Tillämpningsområde

Denna garanti gäller endast för följande DURABLE-produkter:

508323 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm, bordsfäste
508423 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm, kabelhålsfäste
508523 Skärmhållare Pro med arm för 2 bildskärmar, bordsfäste
508623 Skärmhållare Pro med arm för 2 bildskärmar, kabelhålsfäste
508723 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm och 1 surfplatta, bordsfäste
508823 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm och 1 surfplatta, kabelhålsfäste
508923 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm, väggfäste
509023 Skärmhållare Pro med arm för 1 bildskärm, väggfäste

II. Rumslig räckvidd

Garantin gäller endast inom Europeiska unionen, Storbritannien och Nordirland och gäller endast för skärmhållare
som köpts inom Europeiska unionen och UK - United Kingdom.


III.  Garantin omfattar

  1. DURABLE beviljar sina skärmhållar-systemskunder, utöver det lagstadgade ansvaret för defekter, en tillverkargaranti för obegränsad funktionalitet hos dessa artiklar.
  2. Denna tillverkargaranti gäller 10 år från inköpsdatum (kvitto eller faktura).
  3. Inom beviljad garantiperiod kommer vi efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta berörda artiklar, vars funktionalitet inte längre uppfyller vad DURABLE har angivit.
  4. Utbytta bildskärmsfästen, eller delar därav, övergår i DURABLES ägo.
  5. Garantiservice varken förlänger garantiperioden eller utlöser någon ny garantiperiod.
  6. Garantianspråk måste omedelbart göras gällande gentemot DURABLE efter kännedom om den begränsade funktionaliteten.
  7. Denna garanti behandlas uteslutande via DURABLE. I princip har tredje part inte rätt att lämna utfästelser för DURABLES räkning under denna garanti.

IV. Garantihantering

1. Garantianspråk måste omedelbart göras gällande gentemot DURABLE efter kännedom om den begränsade funktionaliteten.

2. Behåll inköpsbeviset under garantins giltighetstid.

3. Kontaktuppgifter vid garantiärenden:

Vänligen kontakta vår serviceavdelning

        DURABLE
        Durable Scandinavia AB
        Fågelsångsvägen 4B
        186 42 Vallentuna

        Mail:    info@durable.se
        Phone:    +46 (0) 8 - 630 11 50

  4.  Vänligen skicka tillbaka den returnerade varan tillsammans med originalkvittot, efter samråd med vår serviceavdelning, till följande adress, med angivande av det returnummer som du fått:

Returadress:

        DURABLE
        Durable Scandinavia AB
        Fågelsångsvägen 4B
        186 42 Vallentuna

V. Ansvarsbegränsning

Ett garantianspråk är uteslutet vid skador orsakade av:

•    felaktig hantering,
•    naturligt slitage, slitage, eller överbelastning,
•    användning av tillbehörs-, komplementära, komponent- eller vårdprodukter som inte godkänts av tillverkaren,
•    miljöpåverkan, såsom fuktighet, värme eller förorening,
•    bristande överensstämmelse med bruksanvisningen,
•    användning av våld,
•    obehöriga reparationsförsök,
•    retur i förpackning som inte är transportsäker


VI. Garantins omfattning

1. Denna garanti fungerar som den enda lösningen mot DURABLE när det gäller defekta produkter (undantaget fordringar som härrör från produktansvar). Andra garantier, som också kan beviljas detaljhandelskunder av återförsäljare eller andra juridiska eller avtalsenliga fordringar, kan inte göras gällande mot DURABLE, såvida DURABLE inte uttryckligen och skriftligen påtar sig en sådan skyldighet.


2. Garantiansvaret för DURABLE är uteslutande begränsat till ovanstående skyldigheter. Ytterligare anspråk, särskilt påståenden om följdskador orsakade av brist, indirekta skador och förmögenhetsskador, täcks ej av denna garanti, såvida inte någon fordran är baserad på tillverkarens ansvar enligt tvingande rätt.


VII. Kompletterande bestämmelser

1. Ändringar av denna garanti kräver skriftlig form.

2. Denna garanti behandlas uteslutande via DURABLE. I princip har tredje part inte rätt att lämna utfästelser för DURABLES räkning under denna garanti.

3. Platsen för utförande och jurisdiktion för alla tvister baserade på denna garanti är Iserlohn, Tyskland.

4. Tysk lag skall tillämpas.