Pärmregister

Organisera och hitta snabbt med register

Pärmregister med eller utan förtryckta flikar, ledkort eller annan sorteringshjälp gör det enklare att arkivera och sedan hitta det som sparats. Sortera i alfabetisk, numerisk, månatlig indelning eller namnge själv vad som finns under respektive flik.