Pärmregister A4 31-del 1-31 tryckta färgade flikar och försättsblad PP

Art.nr 675627

• Register med tryckta förstärkta färgflikar för visuell och numerisk sortering
• Fliktryck: 1-31
• Delning/blad: 31
• Universalhålat
• Av PP
• EDP-skrivbart täckblad för professionell uppmärkning med DURAPRINT®"
• För format: helt täckande för stående A4
• Mått: 297 x 210/220 mm

Produktdatablad
PDF 232 KB
Green datasheet (SE)
PDF 130.1 KB
Material datasheet (SE)
PDF 116 KB
definitions.data.rgtInnerHeight.tooltip
298
definitions.data.rgtInnerWidth.tooltip
210
definitions.data.rgtRegisterDivision.tooltip
definitions.data.rgtRegisterDivision.values.31Pieces
definitions.data.rgtTabInscription.tooltip
definitions.data.rgtTabInscription.values.1To31
definitions.data.rgtTabType.tooltip
definitions.data.rgtTabType.values.embossed
definitions.data.rgtRegisterCoverSheet.tooltip
definitions.data.rgtRegisterCoverSheet.values.1To31
definitions.data.rgtHoleSpacing.tooltip
definitions.data.rgtHoleSpacing.values.universal
definitions.data.rgtRegisterCoverSurface.tooltip
definitions.data.rgtRegisterCoverSurface.values.fullCoverage
definitions.data.rgtMaterialThickness.tooltip
12 my
definitions.data.rgtOriginMarking.tooltip
definitions.data.rgtOriginMarking.values.madeInGermany
definitions.data.rgtDURAPRINT.tooltip
definitions.data.rgtDURAPRINT.values.duraprint
definitions.data.outerWidth.tooltip
220
definitions.data.outerHeight.tooltip
298
definitions.data.formatFor.tooltip
definitions.data.formatFor.values.a4
definitions.data.orientation.tooltip
definitions.data.orientation.values.portrait
definitions.data.material.tooltip
plast