Pärmregister A4 20-del A-Z tryckta färgade flikar och försättsblad PP

Art.nr 675527

• Register med tryckta färgflikar för visuell och alfabetisk sortering
• Fliktryck: A-Z
• Delning/blad: 20
• Universalhålat
• Av PP
• För format: helt täckande för stående A4
• Mått: 297 x 210/220 mm

Produktdatablad
PDF 226.8 KB
Green datasheet (SE)
PDF 128.8 KB
Material datasheet (SE)
PDF 114.5 KB
definitions.data.rgtInnerHeight.tooltip
298
definitions.data.rgtInnerWidth.tooltip
210
definitions.data.rgtRegisterDivision.tooltip
definitions.data.rgtRegisterDivision.values.20Pieces
definitions.data.rgtTabInscription.tooltip
definitions.data.rgtTabInscription.values.aToZ
definitions.data.rgtRegisterCoverSheet.tooltip
definitions.data.rgtRegisterCoverSheet.values.aToZ
definitions.data.rgtHoleSpacing.tooltip
definitions.data.rgtHoleSpacing.values.universal
definitions.data.rgtRegisterCoverSurface.tooltip
definitions.data.rgtRegisterCoverSurface.values.fullCoverage
definitions.data.rgtMaterialThickness.tooltip
12 my
definitions.data.rgtOriginMarking.tooltip
definitions.data.rgtOriginMarking.values.madeInGermany
definitions.data.rgtDURAPRINT.tooltip
definitions.data.rgtDURAPRINT.values.duraprint
definitions.data.outerWidth.tooltip
220
definitions.data.outerHeight.tooltip
298
definitions.data.formatFor.tooltip
definitions.data.formatFor.values.a4
definitions.data.orientation.tooltip
definitions.data.orientation.values.portrait
definitions.data.material.tooltip
plast