Visuell hackning


Vad är visuell hackning?

  • att titta på någon annans uppgifter på en skärm är redan hackning
  • uppgifter som erhålls genom hackning kan lätt missbrukas och spridas vidare
  • resor med kollektivtrafiken är en möjlig riskfaktor
  • det finns ett antal åtgärder som skyddar mot datastöld.
Visuell hackning innebär att någon stjäl konfidentiella uppgifter genom att memorera eller fotografera information som visas på en skärm. Uppgifter som erhålls genom visuell hackning kan lätt spridas vidare och missbrukas. Att bara titta på uppgifter från tredje part betraktas redan som hackning. En vanlig term för visuell hackning är "axelsurfing". Denna typ av datastöld kan ske snabbt när man arbetar på kontoret eller när man reser med tåg eller flyg, samt i samarbetsutrymmen och liknande.
Ett test av cybersäkerhetsföretaget Kaspersky visade att i 170 undersökta tågkupéer hade endast 5 % av de bärbara datorer som användes där ett sekretessfilter. Det visade sig också att testaren kunde se företagsprogram som användes på 1 193 skärmar. I 87 % av fallen användes en bärbar dator, vilket gör den till den vanligaste enheten som hackas. [källa]Är visuell hackning något som bara sker på jobbet?

Nej, detta fenomen blir allt vanligare även på fritiden. När du är ute vill du inte att andra människor ska se vilka sociala mediekanaler du surfar på eller vilka serier du tittar på. Alla har rätt till integritet. Individer bör vara medvetna om att deras egen skärm inte riktigt är privat i offentliga miljöer.

Hur kan jag skydda mig mot datastöld?

1. Lämna inte din bärbara dator obevakad
Om du lämnar din arbetsplats, även om det bara är för en kort stund, ska du inloggningsskydda din dator. Din bärbara dator bör inte lämnas obevakad på flygplatser och tågstationer. Även om du anförtror din bärbara dator åt någon bör du ändå lösenordsskydda den.
2. Neka nyfikna människor möjligheten att se din skärm
På kontoret kanske du kan hindra andra från att se din skärm genom att placera en växt i deras synfält. Men sekretessfilter är en bättre lösning. Investera i en professionell sådan. Detta kommer att förhindra datatjuvar från att se information från sidan – ett särskilt användbart verktyg på offentliga platser. På bussen och tåget ska personen som sitter bredvid dig inte kunna se vad du har på din bärbara dator.
3. Inför CLEAN DESK policy för ett rent skrivbord
Företagets policy kräver att de anställda håller sina arbetsplatser rena och tar bort viktiga dokument från sina skrivbord, även om de bara är frånvarande en kortare tid. Varför skulle inte data på din dator också göras otillgängliga? Se till att din dator alltid är låst så snart du lämnar din arbetsplats.
4. Flytta kontorsmöbler
Tänk på hur mycket känslig information finns på din dator. Alla som tittar på din skärm begår datastöld och kan missbruka den. Placera dina kontorsmöbler på ett sätt som gör det omöjligt för datatjuven att se din skärm. Små justeringar av vinkeln kan göra stor skillnad. Se till att du har en snabbtangent som aktiverar en skärmsläckare om du märker potentiellt nyfikna ögon.
5. Policy för förstöring av uppgifter
Dataförstöringspolicyn kan minska antalet konfidentiella dokument i omlopp. För detta ändamål måste företaget samarbeta med en pålitlig tjänsteleverantör och implementera en "strimla-allt"-policy. Anställda kan förstöra data och dokument direkt när de inte längre behövs. Förstöring av uppgifter regleras även i den allmänna dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018.