Öppet kontorslandskap

  • De traditionella kontoren gör plats för det moderna coworkingkonceptet med öppen planlösning
  • Öppna kontorslandskap erbjuder många fördelar som kan öka både kreativiteten och produktiviteten på arbetsplatsen
  • Sekretessfilter är ett viktigt verktyg att upprätthålla integriteten för enskilda anställdaFrån traditionella kontor till coworkingkontor med öppna ytor

Dagens koncept med öppna kontorsytor innehåller helt nya funktioner som tar kontoret med öppen planlösning in i nästa generation.

Vad är ett coworkingkontor?

Öppna kontorsytor som kan beskrivas som stora, öppna rum indelade i olika sektioner för anställda från olika avdelningar, ibland även från olika företag. Coworkingkontoren har arbetsytor för kontorspersonal utan fasta skrivbordsplatser. Andra nyckelelement inkluderar areor för raster och möten, utformade för att minska stressen för kontorsanställda. En annan viktig egenskap med de nya kontorslandskapen är tysta zoner för att utföra uppgifter som kräver extra koncentration.

Vilka är fördelarna med öppna kontorsytor?

Öppna ytor erbjuder flera fördelar. De hjälper till att förbättra dynamiken mellan anställda, samtidigt som de underlättar kommunikationen genom att föra alla närmare varandra. Processer blir mer transparenta och problem kan lösas snabbare och enklare. Det främsta målet är dock att öka medarbetarnas kreativitet och effektivitet.

Hur kan man behålla integriteten i ett öppet kontorsutrymme?

Att arbeta i ett öppet utrymme är också förknippat med vissa negativa aspekter. Introverta har till exempel ofta svårt att arbeta i öppna kontorsytor eftersom den låga nivån av integritet som finns på dessa kontor upplevs som en nackdel. Särskilt när det gäller konfidentiella uppgifter är dataskydd av yttersta vikt. Sekretessfilter är ett bra verktyg att upprätthålla konfidentialitet. Filtret fästes på datorskärmen för att begränsa synvinkeln till 60° och på så sätt skydda känslig data från oönskade blickar.