Vår historia

DURABLE – namnet säger allt. Vårt varumärke har varit synonymt med vårt uppdrag genom vårt företags 100-åriga historia. Framtidssäkra lösningar för moderna arbetsformer, hållbar kvalitet och prisbelönt design. Runt om i världen har sättet vi arbetar på förändrats avsevärt under de senaste 100 åren. Det klassiska kontoret med skrivmaskin och karbonpapper är lika mycket ett minne blott som att transportera varor i vagnar.
Datorer, mobila enheter och metoder som Kaizen, agilt arbete eller lean management förändrar arbetsflöden lika fundamentalt som den ökande flexibiliteten i när och var vi arbetar. DURABLE erbjuder ett brett urval av moderna arbetsplatsprodukter för många olika branscher: från surfplattor till kabelhanteringssystem, från mobil organisation till variabel märkning och presentationskoncept.

Grundades 1920

1920 grundade Karl Hunke och Wilhelm Jochheim företaget i Iserlohn, till en början för att tillverka kortflikar av metall. Företaget växer kraftigt fram till mitten av 1930-talet och kan förvärva egna drift- och administrationslokaler på Wilhelmstrasse. I början av kriget hade företaget ett 50-tal anställda.

Krigsåren: tragisk tid i omvärlden, besvärlig tid för företaget

Krigsutbrottet och krigsåren var en tragisk och smärtsam tid för alla, för DURABLE som företag var åren förknippade med många svårigheter, bland annat råvaruproblem och strukturellt kaos. Tillgången på råvaror var särskilt svår. På grund av den allmänt osäkra situationen hittade man allt färre kunder och bolagets finansiering började vackla.

Efterkrigstiden: den ekonomiska boomen

1948 började ekonomin återhämta sig och det var lättare att få tag på råvaror. Eftersom arbetet var fysiskt anspråkslöst rekryterade företaget i första hand kvinnor. Den positiva ekonomiska utvecklingen resulterade också i en ökad efterfrågan på redovisningssystem.
I början av 1950-talet började DURABLE tillverka indexsystemen i plast – ett stort genombrott för företaget. Efterfrågan var stor, så 1955 förvärvade företaget en 6 000 m2 stor tomt på industriområdet Westfalen Street (nuvarande läge).
1959 lanserade DURABLE DURACLIP, en klippmapp som gjorde det möjligt för människor att arkivera dokument utan att slå hål. Under många decennier var DURACLIP DURABLEs mest populära produkt och spelade en nyckelroll i företagets ekonomiska framgång under denna period.
DURABLE utökade sin tomt på Westfalen Street och förvärvade även en ny, 16 000 m2 stor tomt i Kamen-Methler (nära Dortmund) så att de kunde stänga sina ursprungliga lokaler, som hade blivit för små. Expansionen var ett tydligt och synligt tecken för världen på att det familjeägda företaget blomstrade.


1970-talet: ökad produktion

Produktionen började på den nya anläggningen i Kamen-Methler 1965, men inom bara fem år behövde företaget expandera ytterligare. År 1978 hade produktionsgolvet utökats till 10 000 m2.
Företaget strävade alltmer efter att få fotfäste på den internationella marknaden, först genom att skicka säljare och importörer till olika europeiska grannländer.

1980- och 1990-talen: internationalisering och expansion

Under hela 1980-talet behöll DURABLE ett tydligt fokus på internationell expansion. För att få ett starkare fotfäste på utomeuropeiska marknader grundade företaget först utländska dotterbolag i England och Sverige, följt senare av Nederländerna och Belgien. Det svenska dotterbolaget bildades 1981. Man riktade också sin uppmärksamhet för första gången till marknader utanför Europa.
År 1993 förvärvade DURABLE en produktionsanläggning i Gotha och började tillverka produkter i Thüringen. Bara några år senare investerade DURABLE i ytterligare en ny fabrik på samma plats.
Samtidigt omstrukturerade företaget sin logistik och distribution. Än idag uppdateras sajten i Iserlohn ständigt med modern teknik för att möta den ökande efterfrågan.
Många produkter lades till företagets portfölj, inklusive SHERPA® displaypanelsystem och CD MOBIL-väskor.Det nya millenniet

Exporten blomstrade efter att ha grundat nya dotterbolag i Frankrike, Österrike, USA och Ryssland, som nu står för nästan 50 % av företagets försäljning.
Efter att ha vuxit stadigt och hälsosamt under många decennier beslutade företaget att säkra sin produktion genom att förvärva en ny anläggning i Polen. Cirka 24 000 m2 stor, den nya produktionsanläggningen i Szczecin invigdes officiellt 2006.
DURABLE förvärvade också det finska varumärket IDEALPLAST och kunde därmed utöka sin produktportfölj. Genom att förvärva underavdelningar av ytterligare några tillverkningsföretag kunde DURABLE även lägga till nya kontorsmaterial och avfallshanteringsprodukter till sitt sortiment.


2010 fram till idag: digitalisering förändrar arbetslivet

DURABLE fokuserar inte bara på framgångsrika produkter som DURAFRAME® och VARICOLOR® utan även på digitalisering och hur detta förändrar arbetsplatser, arbetsprocesser och resurser.
Med digitaliseringens frammarsch har nu olika produkter som varit storsäljare i decennier blivit överflödiga. DURABLE tagit denna utmaning och har utvecklat sitt sortiment av surfplattehållare och skärmhållare för att understryka vikten vi lägger på moderna, ergonomiska arbetsplatser.
2015 lanserade DURABLE LUCTRA, ett innovativt belysningssystem baserat på ett människocentrerat förhållningssätt till belysning som fokuserar på användarens behov. LUCTRA är ett uppskattat tillskott till företagets produktportfölj för moderna arbetsplatser.


2020: DURABLE firar 100-årsjubileum

DURABLE firar sin 100-årsdag. Detta jubileum fyller oss med stolthet och mod att möta framtidens utmaningar.
Det nya decenniet kommer att medföra stora förändringar för DURABLE: vår mångårige vd Horst-Werner Maier-Hunke kommer att gå i pension från sin verkställande roll efter att ha tjänat företaget i fyrtio år. Hans efterträdare är Rolf Schifferens, som nu kommer att leda företaget tillsammans med Matthias Laue.