Hållbar i alla affärsdivisioner

Vårt medvetna och ansvarsfulla förhållningssätt är synligt inom alla delar av företaget. Hållbarhet börjar med produktidéer. För att vårt varumärke ska bli framgångsrikt måste vår design, våra material och produktionsprocesser främja långsiktig användning och en cirkulär ekonomi.

Vi optimerar processer i vår produktion och inför ytterligare nyckeltal. Moderna standarder för sopsortering är nu en självklarhet. För att bara ge ett exempel återvinner vi mer av vårt avfall i produktionen, och andelen fortsätter att öka år för år. Vi fokuserar också på att driva våra maskiner med full kapacitet för att minimera vår energianvändning. Vi genererar en del av den energi vi använder. Solpanelerna på taken till våra byggnader täcker en yta på mer än 3 500 m2 och vi planerar att bygga ut dem. En del av våra företagsbilar går på el. Under 2019 investerade vi stort i en ny produktionsanläggning i Kamen. Här installerade vi toppmodern belysning och värme. Lågenergi såklart!

Koldioxidneutral transport

En av de viktigaste orsakerna till klimatförändringarna är koldioxidutsläppen. Att minska utsläppen kräver stora ansträngningar. Därför har DURABLE ingått ett partnerskap med logistikföretaget GLS för att se till att alla sändningar från vårt distributionscenter är koldioxidneutrala. Vi vidtar olika åtgärder för att minska och kompensera våra utsläpp - till exempel genom att använda elbilar, men också genom att sponsra återbeskogningsprojekt.
Redan från början strävar vi efter att använda förpackningar så omsorgsfullt som möjligt och undvika onödiga förpackningsmaterial. Vi fokuserar här på att optimera vårt tillvägagångssätt och använda mer återvunnet eller återvinningsbart förpackningsmaterial.

Återvinning av elektroniskt avfall

Endast ett fåtal av produkterna i DURABLEs portfölj drivs av elektricitet. En av dem är LUCTRA LED-belysningssortimentet. Vårt primära fokus vid produktutveckling och produktion är att se till att enskilda komponenter lätt kan separeras. På så sätt kan kunderna göra sig av med dem på rätt sätt och återanvända enskilda komponenter i slutet av produktens livscykel.

Avfallet leds tillbaka till kretsloppet

I Europa uppstår miljontals ton avfall varje år - både inom näringslivet och industrin och på kontoren. I dag kan praktiskt taget allt avfall återvinnas och återföras till det ekonomiska kretsloppet. Men för att detta ska kunna ske måste olika typer av avfall samlas in och sorteras omsorgsfullt. Här tar vår ekonomis kretsloppsprincip sin utgångspunkt i den återvinning av ämnen som sker i naturen, genom att försöka återvinna ämnen för återanvändning så länge som möjligt och på ett sätt som är meningsfullt både ekologiskt och socialt. Den viktigaste frågan här är att se till att avfallet samlas in och separeras i olika grupper av återvinningsbara material. Det är så DURABLE arbetar. På alla våra anläggningar samlar vi in och sorterar vårt avfall i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi och lagen om undvikande och hantering av avfall (Waste Avoidance and Management Act). Vi strävar inte bara efter att minska den mängd avfall som vi genererar utan sorterar också konsekvent vårt avfall för att separera papper, glas, metall, plast och organiskt avfall.