Vad betyder hållbarhet för DURABLE?

Vi tar ett helhetsgrepp på hållbarhet. För att göra miljöansvar, ekonomiskt och socialt ansvar rättvisa har vi en välbalanserad, långsiktig strategi som genomförs konsekvent.

Visioner, ansvar för vår miljö och ett humant samhälle är de framgångsrika principer som vi utgår från. Hållbar affärsverksamhet och socialt engagemang är nära kopplade till varandra hos DURABLE. Vi ser användningen av högkvalitativa, långvariga och återvinningsbara material som en av våra främsta prioriteringar. Största möjliga förebyggande av avfall och energisparande i produktionsprocesserna är saker som vi omsätter i praktiken varje dag. Målinriktad förstärkning av regionen, stöd till alla våra anställda och engagemang i sociala projekt är också viktiga komponenter i vår verksamhet.
Medvetet hållbart handlande sker på alla nivåer i vårt samhälle. Som företag är vårt uttalade mål att bedriva verksamhet på ett sätt som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt. Detta gör vi för att ta vårt ansvar gentemot samhället.

Hållbarhet på företaget

Vår värld kan bara uppfylla de 17 SDGs i Agenda 2030 om var och en av oss bidrar till hållbar miljömässig, ekonomisk och social utveckling. Det inkluderar DURABLE och alla dess anställda.
Vi fokuserar på hållbar, modern energiproduktion och användning för att kunna spela vår roll i energiomställningen och klimatskyddet. Inom produktionen lägger vi också stort fokus på en väl fungerande cirkulär ekonomi. Vårt företag lägger grunden för en bättre framtid genom att sätta högt värde på yrkesutbildning av hög kvalitet och även genom att stödja internationella projekt som främjar lika möjligheter inom utbildning.

Vi jobbar hårt för att bli klimatneutrala

Durables tyska verksamhet är certifierad som ett klimatneutralt företag sedan 1 februari 2023. Utöver arbetet med att reducera utsläppen är kompensationen av CO2-utsläpp ett viktigt steg i ett holistiskt klimatskydd.


Hållbar i alla affärsdivisioner

Vårt medvetna, ansvarsfulla förhållningssätt är synligt inom alla delar av företaget. Hållbarhet börjar med produktidéer. För att vårt varumärke ska bli framgångsrikt måste våra konstruktioner, material och produktionsprocesser främja långsiktig användning och en cirkulär ekonomi.

Blue Angel – miljömärkning genomsyrad av tradition

DURABLE har alltid haft ett kvalitetsengagemang som utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi: vi tillverkar högkvalitativa produkter med klassisk design som är avsedda att användas i många år.

Social hållbarhet på DURABLE

Ett företag är bara så bra som sina anställda. Det är därför vi fokuserar på människor på DURABLE. Vi lägger stor vikt vid kunnande, motivation och laganda. Framgångsrik verksamhet innebär alltid kunskap och skicklighet.

Omtanken om miljön

Vi som företag har ett stort ansvar för vår närmiljö. Vi är medvetna om detta och gör därför riktade investeringar i naturskyddsinitiativ. Genom åtgärder strävar vi också efter att öka våra medarbetares miljömedvetenhet och uppmuntrar deras egna satsningar.