Certifikat

Alla DURABLEs tyska anläggningar är certifierade enligt den internationellt ackrediterade ISO 14001- standarden för utveckling av effektiva miljöledningssystem.

Med utgångspunkt i det befintliga kvalitetsledningssystemet har processerna systematiskt förbättrats för att lägga en grund för arbetet med ett miljöledningssystem. DURABLE:s engagemang för att kontinuerligt bedriva verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt har resulterat i ISO 14001 certifikat. De oberoende revisorerna i TÜV Rheinland Groups utvärderingskommitté intygade att alla krav uppfylldes för produktionsanläggningarna i Kamen-Methler och Gotha samt distributionscentret och huvudkontoret i Iserlohn.
ISO 9001
ISO 9001
Certifikat
ISO 14001
ISO 14001
Certifikat