Meny

Dataskyddsdeklaration

Upplaga: Maj 2018

Inledning

Nedan informerar vi om registrering av personuppgifter vid användning av vår webbsida. Personuppgifter är alla data som kan hänföras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

Ansvarig och dataskyddsombud

Ansvarig avdelning för databearbetningen
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Tyskland

Ansvariges dataskyddsombud
DURABLE SCANDINAVIA AB
Dataskyddsombud
Fågelsångsvägen 4B
186 42 Vallentuna
Sverige
E-mail: datenschutz@durable.de

 

Allmänt om användning av våra webbsidor

Allmän dataregistrering vid besök på vår webbsida
Vi registrerar endast de personuppgifter som din webbläsare förmedlar till vår server vid ett rent informationsbesök på webbsidan d.v.s. när du inte registrerar dig eller ger oss information från annat håll. När du vill besöka vår webbsida registrerar vi följande data som för oss är tekniskt nödvändiga för att kunna visa vår webbsida för dig och för att kunna garantera stabilitet och säkerhet (rättslig grund är det berättigade intresset enligt Art. 6 Stycke 1 S/f, allmän dataskyddsförordning (DSGVO):

Data

Ändamålet med bearbetningen

Lagringstid

Använt operativsystemUtvärdering av enheter för att säkerställa en optimal presentation av webbsidan14 månader
Information om webbläsartyp och versionUtvärdering av använd webbläsare för att optimera webbsidan till densamma14 månader
Användarens internetleverantörUtvärdering av internetleverantören14 månader
IP-adressUpprätthållande av driften och försvar mot angrepp.2 veckor
Datum och klockslag för besöketUtvärdering av besöksstatistik14 månader
Datum och klockslag för besöketSäkerställande av korrekt drift av webbsidan.2 veckor
Vid behov tillverkare och typbeteckning för smartphones, surfplattor och övriga enheter Utvärdering av enhetstillverkare och typer av mobila enheter för statistiska ändamål14 månader
LogfilesSäkerställande av korrekt drift av webbsidan2 veckor

Registreringen av data för tillhandahållande av webbsidan och sparandet av data i Logfiles är absolut nödvändig för driften av webbsidan. För användaren finns följaktligen ingen möjlighet att lägga in en protest.

Cookies – Allmän information
Vår webbsida använder sig av cookies. Cookies är en typ av textfiler som sparas i webbläsaren resp. av webbläsaren på användarens dator. Besöker en användare en webbsida kan en cookie sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckenföljd som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren vid ett nytt besök.

Cookies – Olika slags cookies
Tekniskt nödvändiga cookies
Vi använder cookies för att kunna utforma vår webbsida användarvänligare. Några delar av vår webbsida kräver att den besökande webbläsaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

Namnet på cookien Ändamålet med bearbetningenBearbetningens rättsliga grundLagringstid
sessionslagringTeknisk drift av webbsidanBerättigat intresse (Art. 6 Stycke 1/f, allmän dataskyddsförordning) Uppgifterna raderas när resp. besök är avslutat

Tekniskt nödvändiga cookies är inte absolut nödvändiga för att visa webbsidan. Några av webbsidans funktioner, som t.ex. kontaktformuläret, kan dock inte användas korrekt utan dessa cookies. Det finns följaktligen ingen möjlighet för användaren att protestera. En deaktivering av dessa cookies kan dock företas genom inställning i resp. webbläsare.

Cookies för räckviddsmätning
Cookies för räckviddsmätning samlar information om användningssätt på vår webbsida, t.ex. webbsidebesök eller felmeddelanden. Dessa cookies lagrar ingen information som möjliggör identifiering av användaren. Den samlade informationen utvärderas uteslutande i aggregerad och därmed anonym form.

Google Analytics
Vi använder oss av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; (Google). Användningen omfattar driftsformen Universal Analytics. På detta sätt är det möjligt att hänföra data, besök och interaktioner på flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter.

Google Analytics använder sig av s.k. cookies, textfiler, som sparas på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbsidan. Den genom cookien alstrade informationen om din användning av webbsidan överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. Vid aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida görs denna överföring dock till någon av medlemsstaterna i EU eller EES-staterna men då i förkortad form. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Googleserver i USA där den avkortas. Den inom ramen för Google Analytics för din av din webbläsare förmedlade IP-adress förs inte samman med andra data från Google. På uppdrag av den som driver denna webbsida kommer Google att använda denna information till att utvärdera din användning av webbsidan för att kunna sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och för att frambringa ytterligare med webbsideanvändning och internetanvändningen förbundna tjänster till den som driver webbsidan.Syftet med och innehållet hos ovanstående information sammanfaller med vårt berättigade intresse av databehandling. Den rättsliga grunden för användandet av Google Analytics utgörs av artikel 6.1, F i GDPR. De uppgifter som vi skickar och som hör ihop med kakor, användaridentiteter (t.ex. användarnamn) eller reklamidentifierare raderas automatiskt efter 14 månader.

Besök och kampanjer avslutas efter en viss tid. I regel avslutas besök efter 30 minuter utan aktivitet. Kampanjer avslutas efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan uppgå till max två år. För mer information om användarvillkor och dataskydd, besök https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller https://policies.google.com/?hl=sv.

Du kan förhindra sparandet av cookies i inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kan utnyttja denna webbsidas samtliga funktioner i full omfattning. Du kan dessutom förhindra att registreringen av de genom cookien alstrade data liksom de data som baseras på din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) överförs till och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera tools.google.com/dlpage/gaoptout, ett tillägg för webbläsaren. Opt-Out-cookies förhindrar framtida registrering av dina data vid besök på denna webbsida. För att förhindra registrering i Universal Analytics av olika enheter måste du i fortsättningen genomföra funktionen Opt-Out på alla använda system. När du klickar här sätts Opt-Out-cookien in: Deaktivera Google Analytics.

Kontaktformulär

Du har möjlighet att kontakta oss via vår e-postadress eller kontaktformuläret nedan. Dina förmedlade personliga data sparas automatiskt när du kontaktar oss via en av dessa kanaler. Detta sparande har endast till ändamål att användas vid bearbetandet av förfrågningar eller för upptagande av kontakt. Ett överlämnande av data till tredje man äger ej rum.

DataÄndamålet med bearbetningenBearbetningens rättsliga grundLagringstid
*TilltalDirekt tilltalMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevispliktent
*FörnamnDirekt tilltalMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
*EfternamnDirekt tilltalMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
AngelägenhetBesvarande av begäranMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
E-postadressBesvarande av begäranMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
*TelefonnummerBesvarande av begäranMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
*FirmanamnBesvarande av begäranMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till uppnåendet av ändamålet/Slut på bevisplikten
* frivillig uppgift

Jobbansökningar

Du kan skicka jobbansökningar till oss elektroniskt, t.ex. via e-post. Dina uppgifter kommer vi naturligtvis uteslutande att använda för vår bearbetning av din jobbansökan och inte ge vidare till tredje man. Observera att okrypterat sända e-postmeddelanden inte är skyddade mot obehörig åtkomst.

När du ansökt om en viss anställning och den redan tillsatts eller om vi anser dig lika lämplig eller bättre leder vi gärna din ansökan vidare inom företaget. Meddela oss om du inte samtycker till detta.

Dina personliga data blir omedelbart raderade efter avslutat anställningsförfarande resp. efter max. 6 månader, såvida du inte uttryckligen lämnat ditt medgivande till en längre lagring av dina uppgifter eller att det kommit till ett avtalsslutande. Rättslig grund är Art. 6 Stycke 1/a, b och f, allmän dataskyddsförordning liksom § 26 BDSG.

Direktreklamtillstånd enligt 7 Stycke 3 UWG

Den e-postadressen som registrerats vid köp av en vara eller tjänst på vår webbsida använder vi till direktreklam för egna och liknande produkter och/eller tjänster. Du kan avregistrera dig om du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Det finns en länk för avregistrering i varje nyhetsbrev. Du kan också skicka ett meddelande till oss. Använd följande kontaktuppgifter: Med post: DURABLE HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG, Westfalenstraße 77 – 79, 58636 Iserlohn, Tyskland; Via e-post: durable@durable.de.

Data

Ändamålet med bearbetningen

Bearbetningens rättsliga grundLagringstid
E-postadressTilltal vid direktreklamMöjlighet till direktreklam enligt UWGTill återkallelse

Dataregistrering vid användningen av Durable Garanti

På vår webbsida har du möjlighet att registrera ett köp av ett Durable översiktssystem mot att du lämnar dina personliga data. I och med registreringen får du i tillägg ett certifikat som innehåller nödvändig information etc. för det fall att garantin ev. skall utnyttjas. Uppgifterna förmedlas till oss via resp. inmatningsmall. Uppgifterna sparas och används uteslutande för interna ändamål.

DataÄndamålet med bearbetningenBearbetningens rättsliga grundLagringstid
E-postadress Öppnande av kundkontotMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
*TelefonnummerBesvarande av begäranMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
TilltalDirekt tilltalMedgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
FörnamnDirekt tilltal/utställande av korrekta fakturor och bevis om betalade skatter Medgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
EfternamnDirekt tilltal/utställande av korrekta fakturor och bevis om betalade skatter Medgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
AdressDirekt tilltal/utställande av korrekta fakturor och bevis om betalade skatter Medgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
FirmaadressDirekt tilltal/utställande av korrekta fakturor och bevis om betalade skatter Medgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållandet (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
AnvändningInterna statistiska ändamål Medgivande till/berättigat intresse (Art. 6 Stycke 1/a och f, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
KöpdatumBestämning av garantifristen Medgivande till/upprättande av/genomförande av avtalsförhållanden (Art. 6 Stycke 1/a och b, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
InköpsortInterna statistiska ändamålMedgivande /berättigat intresse (Art. 6 Stycke 1/a och f, allmän dataskyddsförordning)Till avslutandet av avtalsförhållandet resp. till utgången av bestående lagringsfrister
* frivillig uppgift

Dataregistrering vid användning av Duraprint

Med vår kostnadsfria onlineservice Duraprint har du möjlighet att enkelt förse t.ex. Durable-namnskyltar, dörrskyltar, häftapparater, register och självhäftande produkter med text. För användningen av Duraprint kan du öppna ett användarkonto med angivande av personuppgifter (ej tvingande).

För att göra det möjligt för dig att använda programmet Duraprint måste vi registrera och spara uppgifter om dig. Detta omfattar ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord (vid öppnande av ett användarkonto), historiken för interaktionen med programmet inkl. dina IP-adresser liksom använd enhets- och webbläsartyp. Därutöver registrerar och lagrar vi endast den information du ställer till förfogande i samband med din användning av tjänsten. Dessa data använder vi endast för att låta dig använda vår tjänst. och i synnerhet för att kunna verifiera dig när du anmäler dig till ditt användarkonto, för att kunna ställa användningsfunktioner till ditt förfogande och för att kunna förvalta ditt användarkonto i användningsprogrammet.

Rättslig grund för bearbetningen utgörs av art. 6 stycke 1 b) och f), GDPR. Behandlingen av uppgifterna sker delvis av en tjänsteleverantör utanför EU. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder samt låtit mottagaren underteckna EU:s motsvarande standardavtalsklausuler, för att garantera en adekvat dataskyddsnivå.


Dessa data lagrar vi så länge du använder Duraprint resp. tills radering av ditt konto sker. Därefter raderas uppgifterna omedelbart.

Den vid registreringen för Duraprint angivna e-postadressen använder vi till direktreklam för egna och liknande produkter och/eller leveranser av tjänster, givet att du har samtyckt till detta. Du kan när som helst invända mot användningen av din e-postadress om du inte längre vill emotta direktreklam. Det finns en länk för avregistrering i varje nyhetsbrev.
Rättslig grund för bearbetningen för direkt marknadsföring utgörs av art. 6 stycke 1 a) GDPR. Vi lagrar e-postadresserna fram till dess att samtycket återkallas. Därefter används inte längre uppgifterna för direkt marknadsföring och raderas omedelbart.


Sociala medier

Denna integritetspolicy gäller i princip endast för våra webbsidor. Du finner oss även på andra webbsidor där vi vill komma i kontakt med kunder/potentiella kunder som befinner sig där för att där informera dem om våra tjänster. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter sammanfaller därmed i princip med vårt berättigade intresse av effektiv kommunikation med dig i enlighet med artikel 6, F, GDPR.

De uppgifter som vi erhåller via dessa webbsidor, där användaren sänder oss meddelanden eller på annat sätt kommunicerar med oss inom ramen för detta sociala nätverk, behandlar vi enligt denna integritetspolicy.

Kakor lagras vanligtvis på din dator för att resp. plattform ska kunna tillhandahålla tjänster för dig på ett optimalt sätt. Uppgifterna behandlas även regelbundet av resp. webbsideägare med marknadsundersöknings- och reklamsyften. Kakor lagras på användarens dator med detta syfte, för att därmed kunna skapa användarprofiler och generera annonser som är skräddarsydda för dig. Utöver sessionskakor, som raderas efter att du stängt din webbläsare, används även permanenta kakor, som lagras på din dator tills de raderas efter det att en förutbestämd tidsperiod har löpt ut eller tills du raderar dem. Du kan göra allmänna inställningar i din webbläsare som avgör hur, respektive om, din webbläsare över huvud taget tillåter kakor. Ytterligare information om hur du kan göra inställningarna återfinns här:

Internet Explorer:
support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Safari:
support.apple.com/kb/ph21411
Opera:
help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Facebook placerar enligt egna uppgifter kakor för autentisering, säkerhet, webbside- och produktintegritet, reklam och mätningar, webbside-funktioner samt för tjänster, prestanda samt analys och forskning. Du hittar mer utförlig information om hur Facebook använder kakor på www.facebook.com/policies/cookies/.

Google (som driver YouTube) använder kakor för inställningar, säkerhetsändamål, process- resp. systemfunktioner, reklamändamål, registrering och optimering av sessionsstatus och för webbsideanalys. Du hittar ytterligare information om detta här:
policies.google.com/technologies/types.

Twitter använder enligt egna uppgifter kakor för att skräddarsy det innehåll som visas, för att skydda mot spam-meddelanden och missbruk samt för att generera relevanta annonser. Du hittar ytterligare information om detta här:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Instagram placerar enligt egna uppgifter kakor för att visa relevant innehåll, förbättra användarupplevelsen och för att skydda användarna. Instagram samlar dessutom in information om sidans användning och lagrar de uppgifter och ändringar som lämnas. Insamlad information används dessutom för reklamändamål och spårning. Ytterligare information finner du här:
help.instagram.com/1896641480634370

LinkedIn använder kakor för autentisering, säkerhet, användarpreferenser, tjänster, reklam, logistik, analys samt forskning. Mer information finner du här:
www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Xing använder kakor för att garantera användarnas säkerhet, spårning för att tillhandahålla de avtalsmässiga åtagandena, för att mäta och optimera reklam och för att mäta statistiska parametrar. Du finner närmare information här:
privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung-von-xing-automatisch-erhalten


Om du besöker oss på en av dessa webbsidor är det möjligt att dina uppgifter behandlas även utanför EU. Dessa webbsideägare förpliktigar sig att efterleva EU:s dataskyddsregler. Facebook, Google, Twitter och LinkedIn är dessutom certifierade inom ramen för Privacy-Shield-avtalet.

Facebook: www.privacyshield.gov/participant
Google: www.privacyshield.gov/participant
Twitter:
www.privacyshield.gov/participant
LinkedIn:
www.privacyshield.gov/participant

Om du vill åberopa användarens rättigheter, rekommenderar vi som det effektivaste tillvägagångssättet att du vänder dig till den som tillhandahåller plattformen. Denne kan snabbast lämna information och vidta åtgärder, tack vare sin direkta åtkomst till uppgifterna.

Du hittar ytterligare information om hur respektive plattformens personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter här:
Facebook: www.facebook.com/policy.php
Google:  policies.google.com/privacy
Instagram: help.instagram.com/519522125107875
Twitter: twitter.com/en/privacy
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: privacy.xing.com/en/privacy-policy/general-information

Allmän information

Vidarebefordrande av data
Såvida inte annat framgår av denna dataskyddsdeklaration äger ett vidarelämnande av dina personliga data till tredje man inte rum annat än för de nedan uppförda ändamålen.

Vi vidarebefordrar endast dina personliga data till tredje man om:

•    Du lämnat ditt uttryckliga medgivande till detta,
•    vidarelämnandet är nödvändigt för hävdande, utövande eller försvar av rättsanspråk och att ingen grund kan antas bestå av att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av ett icke-vidarelämnande av dina data för det fall att en laglig förpliktelse för vidarelämnandet består, liksom
•    för det fall att en laglig förpliktelse för vidarelämnandet består, liksom att detta är tillåtet enligt lagen och nödvändigt för realiserandet av vårt avtalsförhållande med dig
•    att detta är tillåtet enligt lagen och nödvändigt för realiserandet av vårt avtalsförhållande med dig

Bearbetning av berättigat intresse
Sker bearbetningen av personliga data på grundval av ett berättigat interesse enligt Art. 6 Stycke 1/f, allmän dataskyddsförordning, ger sig att det berättigade intresset i regel ligger i resp. bearbetnings ändamål eller så ligger det berättigade intresset i genomförandet av vår affärsverksamhet.

Berördas rättigheter 
Varje berörd person har rätt till information enligt Art. 15, allmän dataskyddsförordning, rätt till rättelse enligt Art. 16, allmän dataskyddsförordning, rätt till radering enligt Art. 17, allmän dataskyddsförordning, rätt till inskränkning av bearbetningen enligt Art.18, allmän dataskyddsförordning, rätt till motsägelse enligt Art.21, allmän dataskyddsförordning, liksom rätt till dataöverförbarhet enligt Art. 20, allmän dataskyddsförordning. När det gäller rätt till information och rätt till radering gäller inskränkningar enligt §§ 34 och 35 BDSG.

Klagomålsmöjlighet
Du har dessutom rätt att ge klagomål på hur vi bearbetar dina personliga data till laga tillsynsmyndighet för dataskydd.

 

Instruktion för återkallande av medgivande
Ett lämnat medgivande när det gäller bearbetningen av dina personliga data kan när som helst återkallas hos oss. Detta gäller även för återkallelse av medgivandeklarationer som gentemot oss lämnats före 25 maj 2018. Observera att återkallandet endast har verkan för framtiden. Bearbetning som sker före återkallandet berörs ej.


Datasäkerhet
Vi har vidtagit omfattande tekniska och driftsmässiga åtgärder för att skydda dina data mot tillfälliga eller avsiktliga manipulationer, förlust, förstöring eller åtkomst av obehöriga personer. Vårt säkerhetsförfarande kontrolleras regelbundet och anpassas ständigt till den tekniska utvecklingen.


Länkar till andra webbsidor
Våra webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor från andra leverantörer. Vi vill påpeka att denna dataskyddsdeklaration uteslutande gäller för Durables webbsidor. Vi har inget inflytande på och kontrollerar heller inte om andra leverantörers webbsidor följer gällande dataskyddsbestämmelser.


Ändringar av dataskyddsdeklarationen
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra resp. anpassa dataskyddsdeklarationen under hänsynstagande till gällande dataskyddsföreskrifter.