Meny

TÄNK LEAN!

Lean Management

 

LEAN – bli effektivare i produktion och administrationsarbete

Lean är den mest praktiserade styrmetoden i hela världen och är främst etablerad inom produktionssystem. Lean Management betyder "strömlinjeformad styrning" och härstammar från Japan. Biltillverkaren Toyota var först med att tillämpa metoden och har skapat dess principer. Utifrån dessa utvecklade de ett produktionssystem (principer och verktyg) och en arbetskultur.

Produktionssystemen inkluderar Lean Production, Lean Office och en kultur som kombinerar både via de anställda. En åtskillnad måste göras mellan filosofin och metoderna/verktygen. Filosofin och principerna för Lean kan tillämpas på alla företag, medan verktygen måste testas och undersökas för att passa det specifika företaget.

Slutmålet är detsamma för alla företag: eliminera de delar av processen som inte tillför värde. Denna princip gäller både produktion och administrativt arbete. På detta sätt kan företag förbättra sin konkurrenskraft och medarbetarna får en tydlig struktur att arbeta efter genom mer stabila processer och mer måldriven strategi.

Produkter från DURABLE gör ditt kontor och företag effektivare

I många år har DURABLE arbetat i enlighet med Lean-principerna inom produktion och administration. Vi har konsekvent utökat vår kompetens inom kontorseffektivitet och därmed vårt eget produktsortimentet. DURABLE erbjuder funktionella produkter som hjälper till i processer och rutiner, helt enligt lean-principerna.

Horst-Werner Maier-Hunke,

Direktör för DURABLE:

"Införandet av Lean var en fullständig framgång för vårt företag. Vi har effektiviserat vår organisation och rätt användning av våra produkter är en stor hjälp i det kontinuerliga arbetet med Lean. Genom att använda våra egna produkter har framförallt Shop Floor Management blivit en viktig del av vårt förbättringsarbete."

 

 

 

 

 

>> Ladda ned DURABLE broschyren "THINK LEAN!"

Teman och passande produkter:

Shop Floor Management i produktion och administration

Förbättrad kommunikation mellan ledning och medarbetare samt deras integration i förändrings- och förbättringsprocesser är grunden för Shop Floor- och Office Floor Management. DURAFRAME®-serien kan vara till stor hjälp. 

Mer >>

Kaizen i praktiken

Att sträva efter förbättringar genom att ständigt ifrågasätta och optimera processer är den grundläggande byggstenen i Kaizen filosofin. Informationstavlor och översiktssystem är användbara hjälpmedel.

 

 

Mer >>

Visualisering med 5S

Korrekt märkning och visualisering minskar fel och långa söktider. Det leder till en mätbar vinst i produktivitet inom produktion, logistik och administration. Med rätt produkter från DURABLE  är det möjligt att underlätta ett strukturerat arbete i enlighet med 5S principen.

 

Mer >>

Först in, först ut

Det som kommer in först behandlas först - FiFo-principen är Lean-verktyget för snabba och effektiva processer. Den beprövade metoden förebygger väntetider och kvalitetsbrister och kan implementeras med DURABLE-produkter.

 

Mer >>

Flöde och flexibilitet

När det som kallas "Flow" uppstår är arbetet som mest produktivt. De idealiska förhållandena skapas genom att använda de rätta produkterna. Vare sig om det är i produktion eller administration är flexibla produkter, såsom de med hjul, bra mobila hjälpmedel för dagliga arbetsuppgifter.

 

 

Mer >>