Meny

Källsorteringskärl

Källsorteringskärl med nytt system för avfallsmärkning

Sverige har fått ett nytt nationellt märkningssystem för fastighetsnära insamling och återvinningsstationer, ett system som är en del av det gemensamma nordiska skyltsystemet för märkning av avfall. Systemet ska underlätta källsortering både för individer och organisationer.

Eftersom alla verksamhetsutövare är skyldiga att så långt det är möjligt sortera ut avfall som går att återvinna, är smidiga källsorteringskärl och tydlig märkning av avfallet en viktig del av insamlingen och hanteringen.

Källsortera i DURABIN

 

DURABIN-serien består av avfallsbehållare och hygieniska källsorteringsstationer som passar de flesta företag, en serie med nästintill oändliga valmöjligheter.

 

 

Källsorteringskärl - utforska hela utbudet >>

 

 

Sättet man konfigurerar avfallslösningen har stor betydelse. Att välja rätt storlek på källsorteringskärlen kan sänka kostnaden för städtjänster. Att lägga till en vagn minskar skräpet, eftersom behållarna alltid finns där de behövs för stunden. Rätt färg på soptunnan, i enlighet med färgkoder som är relevanta för branschen eller märkningen av avfallet uppmuntrar till korrekt avfallshantering. Konfigurera den smartaste källsorteringsstationen för din arbetsplats.

Med vårt breda sortiment av högkvalitativa, platsbesparande avfallstunnor är det lätt att skapa en smidig källsorteringsstation.

Källsorteringsset bestående av källsorteringskärl DURABIN Kvadrat 40L, Flip lock, duovagn och DURAFRAME A4 med inlagor från det nya avfallsystemet för tydlig märkning.

Fyrkantiga DURABIN avfallsbehållare 90 L med bärhandtag och vagnar för enkel transport. Perfekta för avfall, sortering och återvinning. Märkta med inlagor i A4 DURAFRAME ramar.

Källsorteringsstation bestående av tre soptunnor 60L med två fällbara lock och ett vanligt lock. Två vagnar, varav en för två plasttunnor. Märkta med inlagor från det nya avfallssystemet i A5 DURAFRAME ramar.

 

Källsorteringskärl för materialåtervinning i en produktionslokal.

Märk upp källsorteringkärlen med symboler från det nya avfallssystemmet

För en enkel hantering och smidig återvinning är tydlig märkning av soptunnorna ett måste. Det går enkelt och snabbt att märka upp källsorteringskärlen med hjälp av DURAFRAME och vanliga A5 eller A4 utskrifter av symboler från det nya avfallsystemet. Det går också snabbt att byta ut utskriften om soptunnan ska användas till insamling av annat avfall.

Gemensamt nordiskt avfallssystem > symboler för gratis nedladdning

 

Det svenska skyltsystemet för märkning av avfall består av 96 skyltar uppdelade i två kategorier: hushållsnära symboler och symboler för återvinningscentraler. Som extra service för våra DURABIN-kunder, tillhandahåller vi alla symboler gratis i form av utskriftbara JPG-filer anpassade till DURAFRAME.

Här hittar du också symboler från det norska avfallssystemet.

Ladda ner gratis symboler här >>

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET ATT ANVÄNDA DURAFRAME®:

1) Tag bort skyddspappret
1) Tag bort skyddspappret
2) Sätt upp i önskat läge
2) Sätt upp i önskat läge
3) Lyft framsidan med magnetramen och placera dokumentet
3) Lyft framsidan med magnetramen och placera dokumentet
4) Enkelt! DURAFRAME® kan fästas på släta och jämna ytor
4) Enkelt! DURAFRAME® kan fästas på släta och jämna ytor