Meny

Miljöhållbara skrivbordstillbehör

 

Blue Angel sortimentet

På DURABLE är vi övertygade om att hög produktkvalitet och tillväxt å ena sidan och skydd av miljön och sociala och etiska kriterier å andra sidan inte behöver stå i konflikt med varandra idag eller i framtiden.

Genom att utöka vårt sortiment till att omfatta en serie bordstillbehör tillverkade av minst 80% återvunnet material, tar vi ytterligare ett steg mot ansvarsfull användning av naturresurser.

Blue Angel
Blue angel link

GARANTERAT MILJÖVÄNLIG

Blue Angel är ett miljömärke som tilldelas produkter gjorda av återvunna material. Certifikatet beviljas om själva produkten och dess tillverkningsmaterial möter kraven enligt RAL-UZ 30a riktlinjer som bland annat omfattar att produkterna måste uppfylla alla relevanta prestanda- och säkerhetskrav, de får inte innehålla cancerogena eller mutagena ämnen och i det fall produkten är gjord av plast, måste andelen återvunnen plast (avfall efter konsumtion) vara minst 80%. Materialen bör vid slutet av sin livslängd kunna separeras och åter föras in i återvinningsprocessen igen.

Holistiskt hållbarhetskoncept

Tillverkning av hållbara produkter från återvunnen plast är bara en av en rad åtgärder som ingår i vår hållbarhetsstrategi.
Förutom produktion vill DURABLE positivt utveckla ramvillkoren, till exempel energiförsörjning och förbrukning, distribution och koldioxidutsläpp.
Exempel är användning av förnybar energi via solpaneler i produktionsanläggningar eller kompensation av koldioxidutsläpp, särskilt inom logistikområdet. Dessutom stöder DURABLE olika miljöprojekt och arbetar aktivt för att skydda hotade arter.

Blue Angel produkter